Euroins

Compania de asigurari Eroins le ofera medicilor si farmacistilor posibilitatea de a incheia o polita de asigurare de raspundere civila profesionala decurgand din practica medicala.

Asigurarea de raspundere civila profesionala decurgand din practica medicala (MD)

Societatea de asigurari Euroins ofera o polita de asigurare de raspundere civila profesionala care acopera prejudiciile pe care persoana asigurata le produce din culpa pacientilor sai, in timpul si in legatura cu exercitarea activitatii profesionale fata de care aceasta inainteaza, in perioada asigurata, o cerere de despagubire pentru prejudicii savarsite de asigurat in perioada asigurata. Asigurarea Euroins acopera si daunele morale pretinse de pacientul prejudiciat in baza unei hotarari judecatoresti definitive si irevocabile.

Polita de asigurare acopera urmatoarele riscuri:
– sumele pe care asiguratul este obligat sa le plateasca cu titlu de despagubire pentru prejudicii aduse prin savarsirea, in timpul si in legatura cu exercitarea activitatii profesionale in limitele de competenta oferite de autorizatia de libera practica, a unor acte de neglijenta care au drept rezultat vatamari corporale, imbolnavirea sau decesul pacientilor ori pagube materiale la bunurile apartinand acestora
-cheltuielile de judecata la care este obligat asiguratul in procesul civil

La cererea asiguratului si in schimbul platii unei prime de asigurare suplimentare, Euroins acopera si prejudiciile rezultate din daune morale.

Printre obligatiile asiguratului se numara:
– sa ia toate masurile necesare pentru prevenirea producerii evenimentelor asigurate, precum si pentru limitarea pagubelor si cheltuielilor in cazul producerii acestora
– sa comunice Euroins in scris in termen de 24 de ore de la luarea la cunostinta despre orice modificare intervenita in cursul perioadei de valabilitate a contractului de asigurare, fata de datele luate in considerare la incheierea asigurarii
– sa anunte Euroins in scris in termen de maximum 2 zile calendaristice dupa ce a luat cunostinta despre orice eveniment ce ar intra sub incidenta acoperirii  politei sau orice reclamatie in legatura cu evenimentul asigurat.

Asigurarea de raspundere civila profesionala a farmacistilor

Acest tip de asigurare acopera urmatoarele riscuri:
– sumele pe care asiguratul este obligat sa le plateasca cu titlu de despagubire pentru prejudicii produse tertilor prin comiterea in perioada de asigurare a unor acte de imprudenta sau neglijenta savarsite in timpul si in legatura cu exercitarea profesiei si de care raspunde in baza legii
– cheltuielile de judecata la care este obligat asiguratul in procesul civil
– prejudiciile produse clientilor ca urmare a pierderii, distrugerii sau deteriorarii din cupla a documentelor lasate de acestia in grija asiguratului, in vederea completarii lor, a prepararii retetelor (ex.: carnete de sanatate, retete, prospecte de medicamente, instructiuni de pastrare si de utilizare).