Allianz Tiriac Asigurari

Compania de asigurari Allianz Tiriac Asigurari ofera asigurari special create pentru medici, dar si asigurari adresate farmacistilor sau medicilor stomatologi.

Asigurare de raspundere civila profesionala pentru medici:

Asigurarea se adreseaza medicilor cu autorizatie de libera practica medicala, asistentelor, surorilor si oricarui personal medical autorizat, dar si unitatilor medicale (spitale, crese, maternitati, statii de ambulanta, sanatorii) in nume propriu, pentru toti angajatii si colaboratorii. Asigurarea acopera pierderile materiale suferite de asigurat pentru compensarea prejudiciilor provocate pacientilor sai din culpa profesionala.

In cazul producerii unuia dintre riscurile asigurate, Allianz Tiriac Asigurari acorda sumele pe care asiguratul este obligat sa le plateasca cu titlu de dezdaunare pentru:
-prejudiciile cauzate pacientilor sai prin vatamare corporala, inclusiv decesul suferit de acestia
-prejudiciile cauzate pacientilor sai prin avarierea sau distrugerea bunurilor apartinand acestora
-cheltuielile facute de asigurat in procesul civil (cheltuieli de judecata necesare pentru buna desfasurare a justitiei si incuviintate de instanta), daca a fost obligat la dezdaunare
-cheltuielile de judecata facute de cel prejudiciat pentru indeplinirea formalitatilor legale in vederea obligarii asiguratului la plata despagubirilor, daca asiguratul a fost obligat prin hotarare judecatoreasca la plata acestora

Despagubirea poate fi platita fie asiguratului, fie nemijlocit celui pagubit, cu acordul si instiintarea prealabila scrisa a asiguratului, fie nemijlocit celui pagubit, cu acordul si instiintarea prealabila scrisa a asiguratului, in masura in care cel pagubit nu a fost deja despagubit de asigurat. In cazul decesului, despagubirea va fi platita mostenitorilor legali ai persoanei decedate.

Asigurare de raspundere civila profesionala pentru medici stomatologi:

Pot incheia acest tip de asigurare: medici stomatologi cu autorizatie de libera practica medicala, cabinetele stomatologice private pentru toate serviciile prestate in specialitate, dar si pentru unitati medicale, pentru sectiile stomatologice pe care le au in componenta. Asigurarea acopera pierderile materiale suferite de asigurat pentru acoperirea prejudiciilor provocate pacientilor sai din culpa profesionala.

In cazul producerii unuia dintre riscurile asigurate, Allianz Tiriac Asigurari plateste:
-sumele pe care asiguratul este obligat sa le plateasca cu titlu de daune pentru prejudicii provocate pacientilor sai in timpul exercitarii profesiei, prin: vatamari corporale decurgand din urmatoarele categorii de prestatii: consultatii, tratamente profilactice, tratamente medicamentoase, tratamente chirurgicale si tratamente restaurative si/ sau pagube materiale decurgand din prestatiile si lucrarile protetice mobile si mobilizabile, precum si pagube la bunurile apartinand pacientilor (haine, bagaje)
-cheltuielile de judecata facute de reclamant pentru indeplinirea formalitatilor legale in vederea obligarii asiguratului la plata despagubirilor, daca asiguratul a fost obligat prin hotarare judecatoreasca la plata acestora
-cheltuielile de judecata facute de asigurat in procesul civil, daca a fost obligat la desdaunare (inclusiv in cazul in care actiunea penala pusa in miscare nu mai este judecata, iar actiunea civila ramane in competenta instantelor penale)

Despagubirea poate fi platita fie asiguratului, fie nemijlocit celui pagubit, cu acordul si instiintarea prealabila scrisa a asiguratului, in masura in care cel pagubit nu a fost deja despagubit de asigurat. In cazul decesului, despagubirea va fi platita mostenitorilor legali ai persoanei decedate.

Asigurare de raspundere civila pentru personalul medical din laboratoare:

Pot incheia acest tip de asigurare medicii de laborator (umani si veterinari), personalul medical cu studii medii (laboranti/asistenti medicali), chimisti, biologi, fizicieni, biochimisti si angajatii colaboratori in cadrul laboratoarelor din spitale, policlinici sau societati medicale private. Asigurarea acopera pierderile materiale suferite de asigurat pentru acoperirea prejudiciilor provocate pacientilor sai din culpa profesionala.

In cazul producerii unuia dintre riscurile asigurate, Allianz Tiriac Asigurari acorda sumele pe care asiguratul este obligat sa le plateasca cu titlu de dezdaunare pentru:
-prejudiciile provocate in timpul exercitarii profesiei pacientilor sai, pe fondul erorilor in stabilirea rezultatelor de laborator si in completarea buletinelor de analiza
-prejudiciile cauzate pacientilor sai prin avarierea sau distrugerea bunurilor apartinand acestora
-cheltuielile facute de asigurat in procesul civil (cheltuieli de judecata necesare pentru buna desfasurare a justitiei si incuviintate de instanta) daca a fost obligat la dezdaunare
-cheltuielile de judecata facute de cel prejudiciat pentru indeplinirea formalitatilor legale in vederea obligarii asiguratului la plata despagubirilor, daca asiguratul a fost obligat prin hotarare judecatoreasca la plata acestora

Despagubirea poate fi platita fie asiguratului, fie nemijlocit celui pagubit, cu acordul si instiintarea prealabila scrisa a asiguratului, in masura in care cel pagubit nu a fost deja despagubit de asigurat. In cazul decesului, despagubirea va fi platita mostenitorilor legali ai persoanei decedate.

Asigurare de raspundere civila pentru farmacisti:

Pot incheia acest tip de asigurare:
-medici farmacisti si asistenti farmacisti cu autorizatie de libera practica, indiferent de calitatea pe care o au: farmacist diriginte, farmacist sef de depozit, farmacist sef laborator, conducator de unitate
-unitatile farmaceutice de distributie (depozit) si eliberare (farmacii, drogherii)
-unitati producatoare de: medicamente, produse fitofarmaceutice, parafarmaceutice, stomatologice, radiofarmaceutice, dietetice, cosmetice; laboratoare de sinteza, testare, omologare a produselor farmaceutice si igenico-cosmetice, in nume propriu si pentru fiecare farmacist angajat sau colaborator
-uniuni si asociatii profesionale in numele si pentru fiecare membru, pe baza de tabel anexat la polita de asigurare

Asigurarea acopera pierderile materiale suferite de asigurat pentru acoperirea prejudiciilor provocate clientilor sai din culpa profesionala.

In cazul producerii unuia dintre riscurile asigurate, Allianz Tiriac Asigurari acorda sumele pentru care asiguratul este obligat sa plateasca cu titlu de dezdaunare pentru:
-prejudiciile cauzate clientilor sai prin vatamari corporale si/ sau pagube la bunuri, in exercitarea profesiei de catre asigurat: eliberarea si prepararea de medicamente si produse farmaceutice, in conformitate cu formulele, retetele, licentele de fabricatie, buletinele de analiza; inregistrarea medicamentelor in vederea punerii in circulatie, modificarea compozitiei, controlul calitatii, depozitarea si desfacerea produselor farmaceutice, rechemarea medicamentelor
-reconstituirea, refacerea sau inlocuirea documentelor lasate de clienti in grija asiguratului, in vederea completarii lor, a prepararii retetelor (carnete de sanatate, retete, prospecte de medicamente, instructiuni de pastrare si utilizare), daca acestea s-au pierdut, distrus sau deteriorat din vina asiguratului
-cheltuielile facute de asigurat in procesul civil (cheltuieli de judecata necesare pentru buna desfasurare a justitiei si incuviintate de instanta), daca a fost obligat la dezdaunare
-cheltuielile de judecata facute de cel prejudiciat pentru indeplinirea formalitatilor legale in vederea obligarii asiguratului la plata despagubirilor, daca asiguratul a fost obligat prin hotarare judecatoreasca la plata acestora

Despagubirea poate fi platita fie asiguratului, fie nemijlocit celui pagubit, cu acordul si instiintarea prealabila scrisa a asiguratului, in masura in care cel pagubit nu a fost deja despagubit de asigurat. In cazul decesului, despagubirea va fi platita mostenitorilor legali ai persoanei decedate.