Ordin MS: documentele necesare pentru exercitarea profesiilor din Sanatate

Incepand cu data de 12 iunie, intra in vigoare ordinul Ministerului Sanatatii (895/11.06.2019), cu privire la documentele necesare in vederea exercitarii profesiilor din domeniul sanatatii. Iata care sunt aceste documente, conform textului publicat in Monitorul Oficial:

In vederea exercitarii profesiei de medic, medic stomatolog sau farmacist pe teritoriul Romaniei, unitatile sanitare publice si private solicita urmatoarele documente:

a) cererea in care se mentioneaza postul pentru care persoana interesata doreste sa concureze sau sa se angajeze, dupa caz;

b) diploma de licenta si certificatul de specialist sau primar pentru medici, in original si copie, ce va fi certificata de un reprezentant al angajatorului;

c) documente privind schimbarea numelui (certificat de casatorie, certificat de divort, hotarare judecatoreasca etc.), in original si copie, ce va fi certificata de un reprezentant al angajatorului;

d) certificatul de membru al organizatiei profesionale sau avizul de practica temporara sau ocazionala a profesiei valabil, din care sa rezulte ca profesionistul este avizat pe specialitatile si competentele in care urmeaza sa isi desfasoare activitatea in unitatea sanitara, in original si copie, ce va fi certificata de un reprezentant al angajatorului;

e) dovada/inscrisul din care sa rezulte ca nu i-a fost aplicata una dintre sanctiunile prevazute la art. 455 alin. (1) lit. e) si f), la art. 541 alin. (1) lit. d) sau e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, in original;

f) cazierul judiciar, in original;

g) certificat medical format A5 din care sa rezulte ca este apt din punct de vedere fizic si neuropsihic pentru exercitarea activitatii pentru postul pentru care candideaza sau doreste sa se angajeze, in original;

h) actul de identitate in termen de valabilitate, in original si copie, ce va fi certificata de un reprezentant al angajatorului.

Documentele prevazute la alin. (1) lit. e) si g) sunt valabile trei luni, iar cazierul judiciar are valabilitate sase luni; documentele se depun la dosar in termen de valabilitate.

In situatia persoanelor fizice independente, pe langa documentele mentionate la alin. (1), este necesar sa se solicite si certificatul de inregistrare de la administratia fiscala in care domiciliaza medicul, medicul stomatolog si, respectiv, farmacistul.

Sursa: Ministerul Sanatatii

Voteaza: 1 Stea2 Stele3 Stele4 Stele5 Stele (Nu a fost votat inca)
Încarc...

Lasa un raspuns